logo_ue
Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka POIG
„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”
Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: „Zwiększenie efektywności procesów biznesowych pomiędzy firmą Akces a jej partnerami biznesowymi na bazie systemu B2B”

Nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-04-062/13-00
Całkowity koszt realizacji projektu: 436 275,00 PLN
W tym wydatki kwalifikowane: 436 275,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 303 677,50 PLN
Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że firma Akces realizuje projekt pt. „Zwiększenie efektywności procesów biznesowych pomiędzy firmą Akces a jej partnerami biznesowymi na bazie systemu B2B”, dofinansowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wdrażany System B2B odpowiadał będzie za usprawnienie następujących procesów biznesowych:

  • proces informowania o aktualnych wersjach produktów,
  • proces składania zamówień,
  • proces wymiany dokumentów handlowych między współpracującymi firmami,
  • proces wystawiania i wymiany dokumentów magazynowych,
  • proces obsługi posprzedażowej partnerów,
  • proces raportowania sprzedaży partnerów.

 

Mamy nadzieję, iż wdrożone rozwiązanie pozytywnie wpłynie na jakość współpracy z naszymi Partnerami Biznesowymi.