TETA HR to wszechstronne narzędzie, gwarantujące niezwykle szeroką funkcjonalność oraz stabilne i przyjazne użytkownikowi działanie. System zarządzania zasobami ludzkimi dedykowany jest dla firm i instytucji posiadających zaawansowane potrzeby zarówno w zakresie tzw. twardego jak i miękkiego HR.

Istotną cechą TETA HR jest budowa komponentowa. Spośród kilkunastu dostępnych aplikacji klient może skonfigurować rozwiązanie optymalne dla profilu firmy nie tracąc przy tym nic ze stabilności czy spójności systemu. Ze względu na otwartą architekturę system może być łatwo modyfikowany  i integrowany z dowolnym oprogramowaniem ERP.

Korzyści biznesowe

TETA HR gwarantuje uporządkowanie obszaru zarządzania personelem oraz automatyzację związanych z nim czynności. To produkt niezwykle elastyczny,  mający zapewnić jak największe korzyści biznesowe oraz w pełni wykorzystać posiadany potencjał. Sprawdź korzyści biznesowe, jakie przyniesie wdrożenie systemu HR – TETA HR (system kadrowo-płacowy wraz z obsługą miękkich obszarów HR).

Funkcjonalności

Popularność rozwiązań Unit4 Polska w obszarze kadrowo-płacowym wynika z ich szerokiego zakresu funkcjonalnego, stabilnej konstrukcji i łatwości użytkowania. Poza obsługą administracji kadr i naliczania wynagrodzeń (program kadrowo – płacowy), zawiera również szereg dodatkowych narzędzi m.in. do obsługi umów cywilnoprawnych, działalności socjalnej, BHP, kasy zapomogowo-pożyczkowej, zarządzania rozwojem pracownika. Sprawdź pełen zakres funkcjonalności TETA HR.

Dla kogo zarządzanie kapitałem ludzkim z TETA HR?

TETA HR  to system HR przeznaczony do usprawnienia pracy działów kadrowo-płacowych, HR, personalnych. Docelowymi użytkownikami są osoby pracujące w tych działach, dyrektorzy personalni, przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej, specjaliści działów HR odpowiedzialni za programy rozwoju kompetencji pracowników itd.

Dzięki komponentowej budowie pakietu klient ma możliwość wybrania z zestawu dostępnych modułów rozwiązania optymalnego pod względem profilu i stopnia rozwoju swojego przedsiębiorstwa.