W systemie TETA Constellation Personel możliwe jest zdefiniowanie różnych wartości tej samej stałej płacowej w danym okresie dla poszczególnych firm oraz odnotowanie historii obowiązywania poszczególnych kwot.

Oprogramowanie wyposażone jest w słownik stałych płacowych, w którym możemy zdefiniować pewne stałe, które są wspólne dla wszystkich pracowników lub wybranych grup. Może to być np. współczynnik ekwiwalentu, kwota składki na związki zawodowe, kwota przeciętnego wynagrodzenia wykorzystywana podczas wyznaczenia podstawy składek społecznych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych itp. Ponieważ zdarza się, że wartości niektórych stałych zmieniają się okresowo np. w poszczególnych kwartałach czy na przełomie lat kalendarzowych, w słowniku jest możliwość odnotowania historii obowiązywania poszczególnych kwot. Możliwe jest też zdefiniowanie różnych wartości tej samej stałej płacowej w danym okresie dla poszczególnych firm, w takim przypadku system podczas obliczania listy płac sprawdza dodatkowo w jakiej firmie jest zatrudniony pracownik i pobiera na listę płac wartość właściwą dla tego pracownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przy odpowiedniej konfiguracji składników płacowych odwołujących się do słownika, możliwe jest uwzględnienie na liście płac kwoty danej stałej płacowej obowiązującej w miesiącu obliczania (lub wypłaty) listy. Jest to istotne np. na przełomie roku, kiedy liczone są listy grudniowe z wypłatą przesuniętą już na styczeń roku kolejnego, a następuje zmiana np. minimalnego wynagrodzenia. Wówczas możliwe jest zdefiniowanie nowej wartości stałej na kolejny okres, ale lista płac pobierze jeszcze wartość obowiązującą w miesiącu obliczania listy płac.

Oprogramowanie wyposażone jest w słownik stałych płacowych, w którym możemy zdefiniować pewne stałe, które są wspólne dla wszystkich pracowników lub wybranych grup. Może to być np. współczynnik ekwiwalentu, kwota składki na związki zawodowe, kwota przeciętnego wynagrodzenia wykorzystywana podczas wyznaczenia podstawy składek społecznych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych itp. Ponieważ zdarza się, że wartości niektórych stałych zmieniają się okresowo np. w poszczególnych kwartałach czy na przełomie lat kalendarzowych, w słowniku jest możliwość odnotowania historii obowiązywania poszczególnych kwot. Możliwe jest też zdefiniowanie różnych wartości tej samej stałej płacowej w danym okresie dla poszczególnych firm, w takim przypadku system podczas obliczania listy płac sprawdza dodatkowo w jakiej firmie jest zatrudniony pracownik i pobiera na listę płac wartość właściwą dla tego pracownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przy odpowiedniej konfiguracji składników płacowych odwołujących się do słownika, możliwe jest uwzględnienie na liście płac kwoty danej stałej płacowej obowiązującej w miesiącu obliczania (lub wypłaty) listy. Jest to istotne np. na przełomie roku, kiedy liczone są listy grudniowe z wypłatą przesuniętą już na styczeń roku kolejnego, a następuje zmiana np. minimalnego wynagrodzenia. Wówczas możliwe jest zdefiniowanie nowej wartości stałej na kolejny okres, ale lista płac pobierze jeszcze wartość obowiązującą w miesiącu obliczania listy płac.