W naszej ofercie pojawiło się długo oczekiwane przez większą ilość Klientów narzędzia dla sklepu Shoper.pl. Nasze narzędzie pracuje w oparciu o system Task Centre. Zostały w nim odzwierciedlone wszystkie dostępne funkcjonalności integracyjne dostarczane przez producenta oprogramowania:

 • możliwość zarządzania produktami
 • możliwość zarządzania kategoriami
 • możliwość zarządzania atrybutami
 • możliwość zarządzania producentami
 • możliwość zarządzania konfiguracją wariantów
 • możliwość zarządzania dostępnością produktów
 • możliwość zarządzania czasem dostaw produktów
 • możliwość zarządzania zamówieniami
 • możliwość zarządzania metodami dostaw
 • możliwość zarządzania metodami płatności
 • możliwość zarządzania stawkami dodatkowymi
 • możliwość zarządzania jednostkami miar
 • możliwość zarządzania walutami
 • możliwość zarządzania lokalizacjami
 • możliwość zarządzania przesyłkami
 • możliwość zarządzania subskrybentami
 • możliwość zarządzania użytkownikami

 • Pobiera informacje o produkcie
 • Zwraca listę identyfikatorów wariantów produktu
 • Pobiera informacje o atrybutach produktu
 • Ustawia wartości atrybutów
 • Pobiera informacje o wariancie produktu
 • Pobiera informacje o liście wariantów produktów
 • Pobiera informacje o tłumaczeniu produktu
 • Zwraca identyfikatory kategorii dowiązanych do produktu
 • Zwraca identyfikatory kategorii dowiązanych do produktów
 • Dodaje powiązania produktu do kategorii dodatkowych
 • Usuwa powiązania produktu do kategorii dodatkowych
 • Pobiera listę produktów
 • Pobiera zdjęcia produktu
 • Zmienia kolejność zdjęć produktu
 • Zapisuje zdjęcie produktu
 • Sprawdza czy produkt do produktu dowiązane jest dane zdjęcie
 • Usuwa zdjęcie z produktu
 • Usuwa listę zdjęć produktu
 • Zapisuje listę zdjęć produktów
 • Zmienia kolejność plików produktu
 • Zapisuje plik produktu
 • Usuwa plik z produktu
 • Usuwa listę plików produktu
 • Pobiera pliki produktu
 • Usuwa produkt
 • Modyfikuje produkt
 • Ta metoda nie jest jeszcze udokumentowana
 • Modyfikuje listę produktów
 • Usuwa listę produktów
 • Aktualizuje listę tłumaczeń produktu
 • Modyfikuje wariant produktu
 • Modyfikuje listę wariantów produktów
 • Dodaje wariant produktu
 • Tworzy listę wariantów
 • Usuwa wariant produktu
 • Usuwa listę wariantów
 • Modyfikuje tłumaczenie produktu
 • Dodaje listę produktów
 • Dodaje produkt
 • Pobiera informacje o domyślnym wariancie produktu
 • Pobiera informacje o domyślnych wariantach listy produktów
 • Pobiera komentarze produktu
 • Zwraca produkty powiązane dla danego produktu
 • Tworzy produkty powiązane dla wskazanego produktu
 • Usuwa produkty powiązane dla wskazanego produktu
 • Tworzy produkt powiązany dla wskazanego produktu
 • Usuwa produkt powiązany dla wskazanego produktu
 • Tworzy promocję dla wskazanego produktu
 • Usuwa ostatnią aktywną promocję dla wskazanego produktu.
  Zwraca rekord promocji
 • Pobiera informacje o kategorii
 • Pobiera informacje o tłumaczeniu kategorii
 • Pobiera drzewo kategorii
 • Pobiera listę kategorii
 • Aktualizuje kategorię
 • Tworzy kategorię
 • Usuwa kategorię
 • Aktualizuje listę kategorii
 • Tworzy listę kategorii
 • Usuwa listę kategorii
 • Aktualizuje tłumaczenie kategorii
 • Aktualizuje listę tłumaczeń kategorii
 • Pobiera informacje o grupie atrybutów
 • Pobiera informacje o liście grup atrybutów
 • Dodaje grupę atrybutów
 • Modyfikuje grupę atrybutów
 • Usuwa grupę atrybutów
 • Dodaje listę grup atrybutów
 • Modyfikuje listę grup atrybutów
 • Usuwa listę grup atrybutów
 • Pobiera informacje o atrybucie
 • Dodaje atrybut
 • Modyfikuje atrybut
 • Usuwa atrybut
 • Pobiera informacje o liście atrybutów
 • Dodaje listę atrybutów
 • Modyfikuje listę atrybutów
 • Usuwa listę atrybutów
 • Pobiera informacje o producencie
 • Pobiera listę producentów
 • Tworzy producenta
 • Usuwa producenta
 • Aktualizuje listę producentów
 • Tworzy listę producentów
 • Usuwa listę producentów
 • Aktualizuje producenta
 • Pobiera informacje o grupie cech
 • Pobiera informacje o tłumaczeniu grupy cech
 • Pobiera listę grup cech
 • Pobiera informacje o cesze
 • Pobiera informacje o tłumaczeniu cechy
 • Pobiera listę cech
 • Pobiera listę wariantów danej cechy
 • Pobiera informacje o wariancie
 • Pobiera informacje o tłumaczeniu wariantu
 • Aktualizuje tłumaczenie grupy cech
 • Aktualizuje listę tłumaczeń grupy cech
 • Aktualizuje tłumaczenie cechy
 • Aktualizuje listę tłumaczeń cechy
 • Aktualizuje tłumaczenie wariantu cechy
 • Aktualizuje listę tłumaczeń wariantu cechy
 • Aktualizuje grupę cech
 • Dodaje grupę cech
 • Usuwa grupę cech
 • Aktualizuje listę grup cech
 • Dodaje listę grup cech
 • Usuwa listę grup cech
 • Aktualizuje cechę
 • Dodaje cechę
 • Usuwa cechę
 • Aktualizuje listę cech
 • Dodaje listę cech
 • Usuwa listę cech
 • Aktualizuje wariant cechy
 • Dodaje wariant cechy
 • Usuwa wariant cechy
 • Aktualizuje listę wariantów cech
 • Dodaje listę wariantów cech
 • Usuwa listę wariantów cech
 • Pobiera informacje o dostępności
 • Pobiera informacje o tłumaczeniu dostępności
 • Pobiera listę dostępności
 • Pobiera informacje o czasie dostawy
 • Pobiera informacje o tłumaczeniu czasu dostawy
 • Pobiera listę czasów dostaw
 • Zwraca informacje o paczkach danego zamówienia
 • Pobiera informacje o zamówieniu
 • Pobiera informacje o produktach zamówienia
 • Pobiera listę zamówień
 • Ta metoda nie jest jeszcze udokumentowana
 • Pobiera listę zamówień, złożonych w czasie od innego zamówienia
 • Modyfikuje zamówienie
 • Modyfikuje listę zamówień
 • Tworzy zamówienie
 • Usuwa zamówienie
 • Tworzy listę zamówień
 • Usuwa listę zamówień
 • Przypisuje produkt do zamówienia
 • Aktualizuje produkt z zamówienia
 • Usuwa produkt z zamówienia
 • Tworzy listę produktów do zamówienia
 • Aktualizuje listę produktów dla zamówienia
 • Usuwa listę produktów z zamówienia
 • Pobiera informacje o metodzie dostawy
 • Pobiera listę identyfikatorów metod płatności przypisanych do dostawy
 • Pobiera listę przedziałów wagowych/cenowych danej metody dostawy
 • Pobiera listę metod dostaw
 • Pobiera informacje o metodzie płatności
 • Pobiera listę identyfikatorów walut przypisanych do płatności
 • Pobiera informacje o tłumaczeniu metody płatności
 • Pobiera listę metod płatności
 • Pobiera informacje o stawce podatkowej
 • Pobiera listę stawek podatkowych
 • Pobiera informacje o jednostce miary
 • Pobiera informacje o tłumaczeniu jednostki miary
 • Pobiera listę jednostek miar
 • Aktualizuje jednostkę miary
 • Tworzy jednostkę miary
 • Usuwa jednostkę miary
 • Aktualizuje listę jednostek miar
 • Tworzy listę jednostek miar
 • Usuwa listę jednostek miar
 • Aktualizuje tłumaczenie jednostki miary
 • Aktualizuje listę tłumaczeń jednostki miary
 • Pobiera informacje o walucie
 • Pobiera listę walut
 • Pobiera informacje o lokalizacji
 • Pobiera listę lokalizacji
 • Pobiera statystyki
 • Pobiera aktywności
 • Zwraca informacje o paczce
 • Zwraca informacje o paczkach w systemie
 • Filtruje przesyłki zgodnie z założonymi kryteriami
 • Tworzy nową paczkę
 • Tworzy listę paczek
 • Wysyła paczkę
 • Ta metoda nie jest jeszcze udokumentowana
 • Ta metoda nie jest jeszcze udokumentowana
 • Zwraca listę dopuszczalnych typów dostawy podawanych jako argument „shipping_id” do metod tworzących paczki.
 • Pobiera listę subskrybentów
 • Filtruje subskrybentów zgodnie z założonymi kryteriami Dostępne kolumny:
 • Zwraca rekord subskrybenta
 • Funkcja dodaje nowego subskrybenta do systemu
 • Usuwa subskrybenta
 • Funkcja aktualizuje rekord subskrybenta
 • Usuwa listę subskrybentów
 • Tworzy listę subskrybentów
 • Aktualizuje listę subskrybentów
 • Zwraca grupy subskrybentów
 • Filtruje grupy subskrybentów zgodnie z założonymi kryteriami
 • Zwraca informacje o danej grupie
 • Funkcja dodaje nową grupę do systemu
 • Usuwa grupę
 • Aktualizuje grupę
 • Usuwa listę grup
 • Tworzy listę grup
 • Aktualizuje listę Grup
 • Pobiera listę użytkowników
 • Filtruje użytkowników zgodnie z założonymi kryteriami
 • Zwraca rekord użytkownika
 • Zwraca adresy wskazanego użytkownika
 • Zwraca grupy użytkowników
 • Zwraca informacje o danej grupie
 • Funkcja dodaje nową grupę do systemu
 • Usuwa grupę
 • Aktualizuje grupę
 • Usuwa listę grup
 • Tworzy listę grup
 • Aktualizuje listę Grup
 • Przypisuje użytkownika do grupy
 • Wypisuje użytkownika z grupy
 • Tworzy użytkownika
 • Aktualizuje użytkownika
 • Usuwa użytkownika
 • Tworzy listę użytkowników
 • Aktualizuje listę użytkowników
 • Usuwa listę użytkowników
 • Tworzy adres dla użytkownika
 • Aktualizuje adres użytkownika
 • Usuwa adres klienta
 • Tworzy listę adresów dla użytkownika
 • Aktualizuje listę adresów użytkownika
 • Usuwa listę adresów użytkownika

Przykładowe sposoby wykorzystania narzędzia dla Shoper.pl

 • dwustronna integracja z systemem ERP
 • automatyczne zamawianie kurierów oraz aktualizacja danych na temat przesyłki po stronie sklepu
 • integracja listy subskrybentów sklepu Shoper z zewnętrznymi dostawcami takimi jak MailChimp, GetResponse, FrashMail.
 • Integracja modułu zamówień z zewnętrznymi formularzami i modułami
 • Integracja z zewnętrznymi hurtowniami w zakresie dostępności produktów, średniego czasu dostawy
 • Integracja z zewnętrznymi magazynami pod względem aktualizacji stanów magazynowych i realizacji zamówień
 • Tworzenie zaawansowanych powiązań towarowych w zakresie rozmiarówek – szczególnie pożądane rozwiązane przez branżę odzieżową
 • Zarządzanie drzewem kategorii poprzez aplikację zewnętrzne

Shoper