Sejm wprowadza nowe zmiany dotyczące e-kontroli.

Już od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny ma obowiązywać duże przedsiębiorstwa.
Małe i średnie firmy muszą przygotować się w ciągu najbliższych 7 miesięcy (od 1 stycznia 2017).
Mikroprzedsiębiorcy mają czas do 1 stycznia 2018 roku.

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) to nowy format w jakim podatnicy prowadzący komputerowe księgi i dowody księgowe będą musieli przekazywać je organom kontroli podatkowej, Przedsiębiorcy będą zobligowani do przesyłania dokumentów w postaci JPK drogą elektroniczną, czemu służyć ma specjalna bramka Administracji Skarbowej (podobnie jak e-deklaracje). Objętościowo większe pliki mają być przekazywane za pomocą zewnętrznych nośników (pendrive, płyta DVD) bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

Wygenerowanie pliku o narzuconej przez Ministerstwo Finansów strukturze będzie wymagało od firm odpowiedniego oprogramowania lub wiązało się z koniecznością wyposażenia systemów księgowych i handlowych w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK o odpowiedniej strukturze.