Comarch CDN XL kompleksowo wspiera wszystkie procesy zachodzące w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne moduły, które ze sobą harmonijnie współpracują dzięki jednej bazie danych. System jest elastyczny – klient sam decyduje, z których funkcjonalności chce korzystać. W razie potrzeb zawsze możliwa jest rozbudowa systemu. Comarch CDN XL to nowoczesne połączenie bogatej funkcjonalności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.

System ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielooddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Wdrożenie Comarch CDN XL to korzyści dla całej firmy – zarówno prezesów i kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników. Każdy pracownik odczuje poprawę komfortu pracy, a codzienne obowiązki dzięki systemowi staną się mniej uciążliwe. Oprogramowanie doskonale wspiera pracę przedstawicieli handlowych, akwizytorów oraz oddziałów przedsiębiorstwa. Comarch CDN XL pozwala na wykorzystanie nowoczesnych form handlu elektronicznego poprzez współpracę z systemami EDI (Electronic Data Interchange), a także obsługę zamówień i sprzedaży internetowej (Pulpit Kontrahenta oraz Comarch iSklep24).

kolo_procesow
Comarch CDN XL:

 • Od lat najchętniej wybierany system klasy ERP w Polsce – prawie 3200 klientów do końca 2010 roku,
 • Bogata oferta modułów wspierających każdy obszar działania firmy,
 • Kompleksowe narzędzia do budowania strategii przedsiębiorstwa i zarządzania jej realizacją,
 • Profesjonalne rozwiązania branżowe stworzone na bazie wiedzy dziedzinowej oraz prac badawczo-rozwojowych,
 • Dostosowanie do unikalnych potrzeb firm prowadzących działalność produkcyjną,
 • Mierzalne korzyści z wdrożenia podkreślane przez klientów,
 • Nowoczesne narzędzia internetowe, rozwiązania mobilne, elektroniczna wymiana dokumentów,
 • Możliwość korzystania z systemu w modelu usługowym (SaaS),
 • Bezpieczeństwo dzięki ugruntowanej pozycji na rynku i największej sieci Partnerów.

 

Od czego zależy sukces rynkowy przedsiębiorstwa?  Na wynik biznesowy mają wpływ skuteczne zarządzanie przepływami finansowymi, śledzenie trendów rynkowych i dostosowywanie do nich oferty asortymentowej, dbałość o odpowiedni poziom zapasów czy optymalizacja kosztów. Wszystkie te aspekty są elementami zarządzania operacyjnego. Nawet jeśli zarządzanie w poszczególnych obszarach firmy jest skuteczne, nie gwarantuje to dobrych wyników organizacji jako całości. Decyzje podejmowane w ramach wszystkich działów w firmie muszą być spójne ze strategią całego przedsiębiorstwa.

Na zarządzanie operacyjne w firmie składają się wszystkie aspekty „codziennego” zarządzania organizacją. Kierowanie przedsiębiorstwem na poziomie operacyjnym jest ściśle powiązane z realizacją długoterminowej strategii – działania kierowników operacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne jednostki w firmie są narzędziem realizacji strategicznych celów całej organizacji.

W średnich i dużych przedsiębiorstwach często popełnianym błędem jest brak komunikacji pomiędzy kierownikami operacyjnymi odpowiedzialnymi za zarządzanie poszczególnymi działami. Wpływa to na brak spójności podejmowanych przez nich decyzji. Dodatkowo decyzje te często nie są spójne z globalną strategią firmy. Wykorzystanie zintegrowanego systemu Comarch ERP XL pozwala uniknąć tego rodzaju błędów kierowniczych, ponieważ rozwiązanie zapewnia (a nawet wymusza) harmonijną współpracę w ramach wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa.

xl_modul
Ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność operacyjną przedsiębiorstwa jest jego struktura organizacyjna. Powinna ona być efektem audytu wewnętrznego. Dobrze zdefiniowane i opisane procesy operacyjne umożliwiają podział zakresu odpowiedzialności, czego efektem jest model struktury organizacyjnej. System Comarch ERP XL daje możliwość definiowania wielopoziomowej struktury firmy, odpowiadającej jej rzeczywistej organizacji. Centrum struktury może odpowiadać oddziałowi lub dowolnej komórce organizacyjnej. Operator może być przypisany do jednego lub wielu centrów. Znaczna część uprawnień operatora wynika z jego przynależności do określonego centrum.

Dostępne w Comarch ERP XL narzędzia wspierają kadry kierownicze, a także pracowników w efektywnych działaniach operacyjnych w ramach obszarów:

 

 • Handel i Logistyka,
 • CRM,
 • Produkcja,
 • Human Resources,
 • Finanase i Księgowość.

 

Skuteczne zarządzanie operacyjne jest jednym z kluczowych czynników przesądzających o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Elastyczność Comarch ERP XL daje możliwości maksymalnego dostosowania funkcjonalności systemu do modeli działania wypracowanych przez przedsiębiorstwo. Dzięki pełnej integracji duża część zadań może zostać zautomatyzowana, a wszystkie operacje są lepiej skoordynowane.

Comarch ERP XL Business Intelligence jest narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem.  Daje natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji zgromadzonych w różnych obszarach systemu do zarządzania. Intuicyjna forma budowania raportów oraz ich wielowymiarowość pozwalają na analizowanie wyników każdej uprawnionej do tego osobie nie posiadającej zaawansowanej wiedzy informatycznej. Narzędzie Business Intelligence w czasach dużej zmienności rynkowej staje się nieodłączną częścią systemu ERP. Pełni ono rolę „pomostu” pomiędzy zarządzaniem na poziomie strategicznym, a zarządzaniem operacyjnym. Pozwala zmaksymalizować korzyści płynące z wdrożenia systemu ERP dając osobom zarządzającym konkretną wiedzę o procesach zachodzących w firmie.