Nazwa:

Astex Puczyńscy

Profil przedsiębiorstwa:

firma produkcyjno-handlowa

Charakterystyka:

produkcja i sprzedaż tynków

Liczba zatrudnionych:

20 osób

Wdrożenie:

5 stanowisk w centrali, 1 w oddziale

Informacje o kliencie

Firma ASTEX swą działalność rozpoczęła w 1968 r. od produkcji tynków elewacyjnych o nazwie Terazyt (znanych też na polskim rynku jako Terabony) oraz sprzedaży kruszyw marmurowych. Początkowo produkowała wyłącznie tynki elewacyjne i wewnętrzne na potrzeby rynku lokalnego. Po modernizacji linii produkcyjnej i zastosowaniu najnowszych surowców oferta firmy poszerzyła się o materiały potrzebne do systemu dociepleń budynków, zaprawy klejowe oraz tynki mozaikowe. Działania te pozwoliły także na szybki rozwój firmy i zwiększenie rynków zbytu. Zwieńczeniem procesu modernizacji zakładu było otrzymanie w 2006 roku certyfikatu ISO 9001: 2000.
Obecnie firma zatrudnia 20 osób, a jej wyroby znane są w całej Polsce i poza jej granicami.

Potrzeby

Definiując swoje oczekiwania, ASTEX najmocniej zaakcentował potrzebę wysokiej wydajności nowego systemu oraz otwartości na realizowanie specyficznych wymagań dotyczących obsługi produkcji i procesów biznesowych. Istotne było również zapewnienie przez system płynnej pracy w strukturze rozproszonej, poprawa komunikacji z odbiorcami hurtowymi i wykonawcami oraz elastyczność obsługi zmieniających się procesów handlowych i logistycznych.

Wybór systemu

W 2008 roku ASTEX podjął decyzję o zastąpieniu dotychczas używanego oprogramowania jednym zintegrowanym systemem klasy ERP, który wspomógłby realizację ambitnych strategii firmy związanych z jej rozwojem. Po analizie przedstawionych ofert oraz sposobów podejścia producentów oprogramowania do opieki posprzedażnej wybór padł na Navireo. O wyborze systemu Insertu zdecydowały jego możliwości dobudowania dodatkowych wyspecjalizowanych modułów (przy użyciu Sfery Navireo) oraz cena licencji.

Wdrożenie

Wdrożenie systemu Navireo przeprowadziła firma Akces. Rozpoczęło się ono od migracji danych z poprzedniego systemu – zgodnie z potrzebami klienta, a następnie przeprowadzono instalację, konfigurację oraz standardowe prace wdrożeniowe i szkoleniowe. Udało się również zrealizować nowe pomysły klienta, ściśle dostosowane do jego wymogów. Pośród najważniejszych z nich można tu wymienić narzędzia do obsługi programu lojalnościowego oraz narzędzia rozliczające handlowców. Kolejnymi istotnymi dla klienta aplikacjami okazały się mechanizmy do zarządzania i rozliczania produkcji, znacznie skracające proces obiegu dokumentów i usprawniające przepływ informacji wewnątrz firmy, jak również między firmą a klientami. Pozwalają one także na lepsze planowanie dostaw materiałów i wyrobów gotowych.

Navireo wykorzystuje bazę danych Microsoft SQL Server 2005, co gwarantuje niezawodną jakość pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo danych firmowych. Nowoczesna baza danych daje możliwość przekształcania informacji w lepsze decyzje biznesowe na wszystkich szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz szybszą pracę.

Tomasz Meszyński, szef wdrożenia Navireo w firmie ASTEX – Wdrożenie systemu było poprzedzone długim czasem przygotowań, niezbędnym do zebrania jak największej ilości danych związanych ze specyfiką działalności klienta. Kluczowym zagadnieniem było przygotowanie rozwiązań własnych związanych m.in. z obsługą kurierską, rozliczaniem handlowców, obsługą sklepu internetowego czy zaawansowanym systemem raportowania na wszystkich etapach procesu produkcji i sprzedaży produktów oferowanych przez firmę ASTEX. Uważam, że wdrożony system sprosta wysokim i specyficznym wymaganiom naszego klienta.

Korzyści

Wdrożenie Navireo doprowadziło do osiągnięcia znacznie większego stopnia integracji informacji biznesowych dotyczących różnych obszarów firmy. Dzięki umożliwieniu zintegrowanej pracy online przy rozproszonej lokalizacji użytkowników, znacznemu usprawnieniu uległ przepływ informacji pomiędzy centralą a oddziałami oraz zarządzanie zapasami w magazynach oddziałowych. Pracownicy uzyskali łatwy dostęp do danych o kontrahentach, towarach i wielkości sprzedaży. Skrócił się też czas rozliczania handlowców.

Marcin Puczyński, prezes firmy ASTEX – Na wybór systemu Navireo zdecydowaliśmy się ze względu na jego wysoką skalowalność, szeroką możliwość parametryzacji i możliwość zaimplementowania dodatkowych funkcjonalności do systemu, opracowanych specjalnie dla nas przez firmę wdrożeniową, co pozwoliło doskonale dopasować ten produkt do naszych potrzeb i wymagań biznesowych.