Nazwa:

Kier

Profil przedsiębiorstwa:

firma produkcyjno-handlowa

Charakterystyka:

produkcja i sprzedaż hurtowa wyrobów mięsnych

Liczba zatrudnionych:

210 osób (w centrali i 11 oddziałach)

Wdrożenie:

50 użytkowników (centrala i oddziały)

Informacje o kliencie

Należące do Elżbiety i Janusza Klimackich Zakłady Mięsne Kier z Jastrzębia Pomorskiego swoje pierwsze produkty wprowadziły na rynek w 1994 roku. Firma rozpoczynała działalność jako kilkuosobowa masarnia. Obecnie zatrudnia ponad 200 osób w centrali i jedenastu hurtowniach w różnych rejonach Polski. Produkowane wyroby mięsne (około 50 ton dziennie) są znane i cenione przez handlowców i konsumentów w całej Polsce, jak również za granicą. Dzięki unowocześnieniu parku maszynowego proces produkcji został znacznie przyśpieszony, a jakość produktów spełnia najwyższe normy. Za swoje wyroby Zakłady Mięsne Kier zostały uhonorowane nagrodą HIT w roku 2005.

Potrzeby

Szeroka gama produktów, jaką oferuje Kier, wymaga specyficznego podejścia do procesu produkcji oraz ewidencji wyrobów mięsnych. Rozwinięty proces produkcji, zarządzania sprzedażą oraz analiza zapotrzebowania na wyroby ujawniły potrzebę pełnej integracji wszystkich wewnętrznych procesów. Istotne było również zapewnienie płynnej pracy w strukturze rozproszonej, usprawnienie komunikacji z odbiorcami hurtowymi centrali i oddziałami firmy oraz uelastycznienie obsługi zmieniających się procesów handlowych i logistycznych.

Wybór systemu

W 2010 roku Kier postanowił usprawnić przebieg procesów wewnętrznych. Zapadła decyzja o zamianie dotychczasowego oprogramowania na w pełni zintegrowany system klasy ERP. Po zapoznaniu się z szeroką ofertą programów wspomagających produkcję, sprzedaż i księgowość, ostateczny wybór padł na Navireo. Na tę decyzję wpływ miała przede wszystkim otwartość i funkcjonalność nowego systemu: zintegrowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami, skalowalność, możliwość dostosowania interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb, a także intuicyjność, łatwość i szybkość obsługi połączona z pełną ewidencją. Dzięki Sferze Navireo możliwe było dobudowanie wyspecjalizowanych modułów, które dodatkowo miały wspomóc pełne zespolenie procesu produkcji.

Wdrożenie

Wdrożenie systemu Navireo przeprowadził Autoryzowany Partner InsERT, firma Akces z Torunia. Proces rozpoczął się od migracji danych z wielu różnych systemów magazynowych, handlowych i księgowych wraz z pełną integracją wielu baz danych w jedną. Zgodnie z potrzebami klienta przeprowadzono instalację i konfigurację systemu, a także pozostałe standardowe prace wdrożeniowo-szkoleniowe. W skład zespołu wdrożeniowego weszło osiem osób, podzielonych na trzy dwuosobowe grupy i dwóch koordynatorów. Pierwsza grupa odpowiedzialna była za przystosowanie serwera oraz stanowisk komputerowych wraz z uruchomieniem systemu w jedenastu oddziałach firmy, druga zajmowała się profilowaniem systemu i dostosowaniem go do potrzeb klienta. Trzecia grupa była odpowiedzialna za pełną integrację i rozwiązania własne do systemu księgowo-produkcyjnego. Pozostałe dwie osoby dbały o utrzymanie poprawnego przepływu informacji pomiędzy rozproszonymi oddziałami firmy, osobami wdrażającymi system oraz centralą. System Navireo wykorzystuje do składowania danych silnik Microsoft SQL Server 2008 R2. Poszczególne oddziały pracują poprzez tunelowe połączenie VPN zapewniające bezpieczeństwo przesyłania danych. Centralizacja głównego systemu obsługującego oddziały pozwala na sprawną administrację lokalną, zapewnia większe bezpieczeństwo danych oraz szybką i jednoczesną aktualizację.

Korzyści

Wdrożenie Navireo pozwoliło osiągnąć pełną integrację informacji biznesowych dotyczących różnych obszarów firmy. Dzięki umożliwieniu zintegrowanej pracy online przy rozproszonej lokalizacji użytkowników, znacznemu usprawnieniu uległ przepływ informacji pomiędzy centralą a oddziałami oraz zarządzanie stanami i zapotrzebowaniem w magazynach oddziałowych. Ważnymi zmianami wprowadzonymi do programu Navireo było dostosowanie polityki cenowej osobno dla każdego z oddziałów. Moduł indywidualnych cen dla kontrahentów, który został w pełni zsynchronizowany z programem Navireo, dał możliwość honorowania stałych klientów specjalnymi cenami oraz elastycznego prowadzenia działań marketingowych. W każdym oddziale z osobna, jak i zbiorczo wdrożenie systemu usprawniło również proces wymiany dokumentów pomiędzy produkcją, terminalami wagowymi i systemem sprzedażowo-księgowym. System Navireo zastąpił znaczną część ręcznie generowanych dokumentów wewnętrznych służących do zarządzania magazynem. Dokumenty są wystawiane w tle automatycznie, dzięki czemu użytkownik nie potrzebuje specjalistycznego szkolenia. Dawne problemy logistyczne zostały rozwiązane poprzez analizator zamówień i stanów oraz zapotrzebowania na wyroby. Irena Jędryczka, dyrektor ekonomiczno-finansowy firmy Kier:

Wybraliśmy Navireo, ponieważ był to jedyny system, który można było dopasować do specyfiki naszego przedsiębiorstwa. Przy 11 oddziałach na terenie Polski, komunikacja jest dla nas kluczowym zagadnieniem. System usprawnił kontakt z oddziałami, wewnętrzną wymianę dokumentów oraz znacząco przyśpieszył procesy logistyczne. Przekazywane na bieżąco informacje o aktualnym zapotrzebowaniu natychmiast przekładane są na procesy produkcyjne. Pozwala nam to znacznie zredukować straty, związane z terminami przydatności naszych wyrobów.

Wdrożenie Navireo rozwiązało również kilka problemów, z którymi firma borykała się ze względu na małą funkcjonalność wcześniejszych systemów. Zostały wdrożone rozwiązania dotyczące sfery rozliczeń opakowań kaucjowanych, pełna ewidencja w trybie online, automatyczna generacja dokumentów magazynowych oraz zróżnicowanie polityki cenowej w oddziałach.

Plany na przyszłość

W najbliższej przyszłości firma Kier planuje zakup i wdrożenie kolejnych modułów zwiększających funkcjonalność całego systemu i komfort pracy jego użytkowników oraz dalszy rozwój swoich produktów, jeszcze bardziej zwiększając ich różnorodność, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.