Nazwa:

Vital Sp. J. Gondek

Profil przedsiębiorstwa:

firma produkcyjna

Charakterystyka:

produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych

Liczba zatrudnionych:

200 osób

Wdrożenie:

5 stanowisk w centrali, 2 stanowiska w oddziale

Informacje o kliencie

Firma VITAL spółka jawna rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku od produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych dla branży piekarniczej i cukierniczej. Początkowo na potrzeby lokalnego rynku, a później dla Klientów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Firma obecnie zatrudnia około 200 osób. W czasach w których rynek charakteryzuje się wysokim poziomem konkurencji firma potrzebuje dobrego systemu, który szybko dostarczy informacji jak i pozwoli analizować nagromadzone dane. Dzięki wykorzystaniu systemu Navireo ERP (produkcji InsERT) przy współpracy z internetową w pełni zintegrowaną z Navireo platformą Agility B2B (produkcji Akces) sprawniej zarządza procesami biznesowymi związanymi z dostawą pieczywa do ponad 150 sieci sklepów spożywczych Biedronka. Powyższe działania pozwoliły, także na szybki rozwój firmy i zwiększenie rynków zbytu na swoje wyroby.

Potrzeby

Wcześniejsze oprogramowanie nie zaspakajało wszystkim potrzeb przedsiębiorstwa. Było mało efektywne a wraz z jego rozwojem rosło również zapotrzebowanie na kompleksową obsługę zachodzących procesów w firmie. Rozwinięty i złożony proces produkcji, analizy zapotrzebowania na produkty ujawniły potrzebę usprawnienia wielu procesów w zakładzie. Konieczna była synchronizacja z odbiorcami oraz z trzema centrami dystrybucji w kraju. Ponadto trzeba było przeprowadzić integracje z zewnętrznym systemem SAP poprzez wykorzystanie do tego celu systemu wymiany danych ECOD.

Wybór systemu

Firma Vital zdecydowała się na innowacyjny system z bogata funkcjonalnością oparty na bazie danych SQL. Ważne było również zagwarantowanie przez wdrażany system Navireo ERP i platformę Agility B2B odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integracji wszystkich danych w jedną wspólną platformę wymiany danych. Kluczowa była możliwość łatwego importu danych z aplikacji biurowych i dotychczas wykorzystywanego systemu. Mając na uwadze wszystkie oczekiwania wspólników spółki podjęto decyzje o wdrożeniu systemu Navireo, który posiada wszystkie funkcje do prowadzenia firmy z branży cukierniczej i piekarniczej. Dodatkową zaletą tego tandemu jest pełne wsparcie po sprzedażowe.

Wdrożenie

Wdrożenie systemu ERP Navireo oraz platformy Agility B2B zrealizowała firma Akces z Torunia. W pierwszej kolejności zidentyfikowano schemat pracy poszczególnych użytkowników podczas analizy przedwdrożeniowej i zaprojektowano prototyp systemu. W następnej kolejności zgodnie z wytycznymi Klienta przeprowadzono instalacje i konfiguracje systemu na pięciu stanowiskach pracy w centrali i dwóch stanowiskach pracy oddziale. Szczegółowa paramilitaryzacja wdrażanego systemu została zrealizowana przy użyciu informacji dostarczanych na bieżąco przez pracowników firmy Vital.

Korzyści

Dzięki wdrożeniu systemu piekarnia w wydajny sposób usprawniła procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Vital, po implementacji systemu ERP wraz z platformą Agility B2B spośród najbardziej istotnych korzyści wyróżnił: szybkość   przetwarzania zamówień do systemu jako alternatywa ich ręcznego wprowadzania, aż przez czterech pracowników w około 6 godzin a obecnie przez jednego w niespełna 15 min. z czego sam proces przetwarzania trwa od 5 do 7 minut. Obecnie automatycznie wprowadzane są już wszystkie zamówienia z Sieci biedronka. Dziennie generowanych jest ponad 1000 dokumentów z około 150 zamówień na pełen asortyment piekarni, co w skali miesiąca przekłada się na około 300.000 tyś pozycji na dokumentach zakupowych.

Plany na przyszłość

W najbliższej przyszłości firma Vital planuje wdrożenie kolejnych modułów wspomagających prace: w tym rozliczanie produkcji, pełnej księgowości oraz kadry i płace. Firma w niedalekiej przyszłości chciał by umożliwić swoim Klientom zamawianie asortymentu przez elektroniczny portal zamówień i poprawę komfortu współpracy z kontrahentami.