RODO

parallax background
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Akces s.c. z siedzibą w Toruniu 87-100 przy ul. Lotników 7. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. dalej RODO w celach realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności spółki Akces. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wzniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. .