Z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT, która wprowadza zmiany związane z transakcjami objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Programy Rachmistrz nexo i Rewizor nexo w wersji 7.0.0 (już dostępna) oraz Rachmistrz GT i Rewizor GT w wersji 1.39 SP1 (dostępna wkrótce) zawierają szereg zmian pozwalających ewidencjonować rozliczenia podatku VAT według nowych zasad.

Zmiany w ustawie

Rozszerzona została lista towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli takich, dla których obowiązek rozliczenia VAT przeniesiony został na nabywcę. Dodano następujące towary:

  • arkusze żeberkowe ze stali niestopowej;
  • złoto w postaci surowca albo półproduktu oraz złoto inwestycyjne;
  • półprodukty z metali nieżelaznych; nieobrobione plastycznie aluminium, ołów, cynk, cyna i nikiel;
  • telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne (tablety, laptopy, notebooki, itp.), konsole do gier video – przy czym musi zostać przekroczony próg sprzedaży netto powyżej 20 000 zł.

Dla telefonów komórkowych, komputerów przenośnych oraz konsol mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie w przypadku sprzedaży powyżej kwoty 20 000 zł w ciągu dnia. Wprowadzony został również warunek, iż mechanizmem odwrotnego obciążenia objęty może być tylko nabywca towarów będący czynnym podatnikiem VAT, czyli nabywca, który podmiotowo ani przedmiotowo nie jest zwolniony z VAT.

Wraz ze zmianami w ustawie o VAT wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(15), VAT-7D(6), VAT-7K(9).

Wprowadzona została również nowa informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27(1) dla podatników dokonujących dostaw towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

Zmiany w programach Rewizor nexo i Rachmistrz nexo (wersja 7.0.0)

  1. Jeżeli u podatnika nie występują transakcje VAT związane z importem usług, dostawą towarów i świadczeniem usług, dla których podatnikiem jest nabywca, opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia bądź korektą podatku naliczonego dotyczącą nieterminowych płatności – można kontynuować pracę z programem bez konieczności ingerencji w jego ustawienia. Rozliczeń podatku VAT można dokonywać z wykorzystaniem poprzednich wersji deklaracji (do końca 2015 r.) bądź z wykorzystaniem deklaracji obowiązujących od 1 lipca 2015 r.
  2. Jeżeli u podatnika występują jakiekolwiek transakcje wymienione w pkt. 1, a zaczyna ewidencjonować zdarzenia dotyczące okresu od 1 lipca 2015 r., można kontynuować pracę z programem bez konieczności ingerencji w jego ustawienia. Rozliczeń podatku należy dokonywać z wykorzystaniem nowych deklaracji VAT. Należy również dokonać sprawdzenia definicji schematów dekretacji do VAT, czy nie zawierają odwołania do nieaktywnych transakcji VAT.
  3. Jeżeli podatnik dokonuje rozliczeń za okresy do 30 czerwca 2015 r. oraz występują u niego transakcje wymienione w pkt. 1., należy w module Ewidencja VAT sprzedaży bądź Ewidencja VAT zakupu wykorzystać kreator Zmiana aktywności transakcji VAT i przełączyć aktywność na zestaw „do 30 czerwca 2015” – ułatwi to wprowadzanie zapisów do VAT. Rozliczeń należy dokonywać z wykorzystaniem poprzednich wersji deklaracji.

Zmiany w programach Rewizor GT i Rachmistrz GT (wersja 1.39 SP1)

  1. Jeżeli u podatnika nie występują transakcje VAT związane z importem usług, dostawą towarów i świadczeniem usług, dla których podatnikiem jest nabywca, opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia bądź korektą podatku naliczonego dotyczącą nieterminowych płatności – można kontynuować pracę z programem bez konieczności ingerencji w jego ustawienia. Rozliczeń podatku VAT można dokonywać z wykorzystaniem poprzednich wersji deklaracji (do końca 2015 r.) bądź z wykorzystaniem deklaracji obowiązujących od 1 lipca 2015 r.
  2. Jeżeli u podatnika występują jakiekolwiek transakcje wymienione w pkt. 1, należy skorzystać z nowych wersji deklaracji.
  3. Jeżeli podatnik dokonuje rozliczeń za okresy do 30 czerwca 2015 r. oraz występują u niego transakcje wymienione w pkt. 1, – można kontynuować pracę z programem bez konieczności ingerencji w jego ustawienia. Rozliczeń podatku należy dokonywać z wykorzystaniem starych deklaracji VAT.