Partner
InsERT

Inwestuj w siebie
razem z nami

Dzięki naszym szkoleniom otwierasz drzwi do rozwoju osobistego i zawodowego, zdobywając nowe umiejętności i kompetencje niezbędne w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

Przekazujemy wiedzę

Dlaczego warto?

Jesteśmy tu, aby Cię wesprzeć na Twojej drodze do doskonałości w obszarze oprogramowania, w tym InsERT GT, InsERT nexo i wiele innych. Nasze szkolenia to klucz do pełnego wykorzystania potencjału tych narzędzi. Oferujemy rozległą wiedzę przekazywaną przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie oprogramowania. Niezależnie od Twojego poziomu zaawansowania, mamy kursy dostosowane do Ciebie.

Nasze szkolenia są praktyczne i skoncentrowane na rzeczywistych przypadkach użycia, abyś mógł natychmiast wykorzystać nowo zdobytą wiedzę. Dołącz do naszej społeczności uczących się i podnieś swoje umiejętności do nowego poziomu.

Wszystko pod ręką

Poznaj KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to innowacyjna platforma umożliwiająca wystawianie i udostępnianie faktur w formacie XML zgodnym z e-Fakturą FA(1). KSeF to nowa era w elektronicznym fakturowaniu, która staje się obowiązkowa od 1 lipca 2024 roku dla transakcji między podatnikami (B2B). KSeF to więcej niż tylko system fakturowania – to narzędzie, które zapewnia zgodność z przepisami i ułatwia elektroniczną wymianę dokumentów.

Od 1 lipca 2024 roku faktura dokumentująca transakcję między podatnikami (B2B) i jej korekta będzie musiała zostać przesłana i przyjęta przez KSeF – dopiero wtedy będzie miała moc prawną. Również nabywca będzie miał obowiązek pobierania faktur, które zostały na niego wystawione przez podatników, od których nabywał towary/usługi zaś datą otrzymania dokumentu przez nabywcę zostanie uznana data przyjęcia go przez KSeF.

Do KSeF zgodnie ze schematem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów przesyłane są następujące dokumenty wraz z ich korektami: faktury sprzedaży (w tym także do faktury sprzedaży do paragonu), faktury uproszczone, faktury zaliczkowe (także rozliczeniowe) oraz faktury marża.

Tak, poprzez komunikację z produkcyjnym serwisem Ministerstwa Finansów. Ten sposób oznacza możliwość wystawiania i odbierania dokumentów ze skutkiem prawnym.

Nasze szkolenia z zakresu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) są zaprojektowane, aby dostarczyć Ci kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego korzystania z tego nowoczesnego narzędzia. Oferujemy szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb, prowadzone przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie KSeF. Dzięki naszym kursom, staniesz się pewnym użytkownikiem KSeF i wykorzystasz jego potencjał w pełni.

KSeF jest dostępny dla przedsiębiorców, zwolnionych z podatku VAT, oraz osób fizycznych prowadzących działalność nierejestrowaną. Każdy przedsiębiorca ma automatyczny dostęp do systemu, a uwierzytelnienie odbywa się poprzez różne metody, takie jak kwalifikowany podpis elektroniczny czy podpis zaufany.

Nie ma na co czekać

Oprócz autorskich rozwiązań SaaS w prywatnej chmurze Safe Computing, nasze projekty obejmują również dostosowanie aplikacji dostawców zewnętrznych. Nasz zespół zawsze znajduje rozwiązania biznesowe, które tworzą przewagę nad konkurencją. 

56 660 23 45

56 652 70 56

Skontaktuj się z nami na biuro@akces.pro

OFERTA

FIRMA

© 2022 Akces SC. Wszelkie prawa zastrzeżone. RozliczTO, logo RozliczTo, Akces Kolektor, logo Akces Kolektor są utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w świetle jej przepisów podlegają szczególnej ochronie. Wszelkie przypadki użycia utworu bez zgody wydawcy, w tym kopiowanie, utrwalanie i dalsze przesyłanie, w celach komercyjnych, jest zabronione. Gestor GT, logo Gestor GT, Gestor nexo/nexo PRO, logo Gestor nexo/nexo PRO, Subiekt GT, logo Subiekt GT, Subiekt nexo/nexo PRO, logo Subiekt nexo/nexo PRO, Rewizor GT, logo Rewizor GT, Rewizor nexo/nexo PRO, logo Rewizor nexo/nexo PRO, Rachmistrz GT, logo Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo/nexo PRO, logo Rachmistrz nexo/nexo PRO, Gratyfikant GT, logo Gratyfikant GT, Gratyfikant nexo/nexo PRO, logo Gratyfikant nexo/nexo PRO, Vendero, logo Vendero, zarezerwuj.pl, logo zarezerwuj.pl, Portal Biura, logo Portal Biura, Subiekt123, logo Subiekt123 są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy InsERT S.A. Wszystkie inne utwory lub/i znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.